Решение (ОВППС) 2019/993 на Съвета от 17 юни 2019 година за отмяна на Решение (ОВППС) 2018/1006 за ограничителни мерки с оглед на положението в Република Малдиви