Rapport i enlighet med artikel 92.4 i förordning (EU) nr 806/2014 om eventuella ansvarsförbindelser (oavsett om det gäller den gemensamma resolutionsnämnden, rådet, kommissionen eller på annat sätt) som uppstått till följd av den gemensamma resolutionsnämndens, rådets eller kommissionens utförande av sina uppgifter enligt denna förordning när det gäller budgetåret 2017, med Gemensamma resolutionsnämndens, kommissionens och rådets svar