Poročilo v skladu s členom 92(4) Uredbe (EU) št. 806/2014 o morebitnih pogojnih obveznostih (Enotnega odbora za reševanje, Sveta, Komisije ali drugih), nastalih zaradi opravljanja nalog Enotnega odbora za reševanje, Sveta ali Komisije na podlagi te uredbe, za proračunsko leto 2017 z odgovori Enotnega odbora za reševanje, Komisije in Sveta