Raport în temeiul articolului 92 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 cu privire la orice datorie contingentă (pentru Comitetul Unic de Rezoluție, Consiliu, Comisie sau pentru altă entitate) rezultată, pentru exercițiul financiar 2017, ca urmare a îndeplinirii de către Comitetul Unic de Rezoluție, de către Consiliu sau de către Comisie a sarcinilor care le revin în temeiul acestui regulament, însoțit de răspunsurile Comitetului Unic de Rezoluție, ale Consiliului și ale Comisiei