Ziņojums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 92. panta 4. punktu par jebkādām iespējamām saistībām (Vienotās noregulējuma valdes, Padomes, Komisijas vai citām saistībām), kas izriet no šajā regulā paredzēto Vienotās noregulējuma valdes, Padomes un Komisijas uzdevumu īstenošanas 2017. finanšu gadā, un Vienotās noregulējuma valdes, Komisijas un Padomes atbildes