Ataskaita pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 92 straipsnio 4 dalį dėl 2017 finansinių metų neapibrėžtųjų įsipareigojimų (Bendrai pertvarkymo valdybai, Tarybai, Komisijai ar kitam subjektui), atsiradusių dėl Bendros pertvarkymo valdybos, Tarybos ar Komisijos užduočių pagal šį reglamentą vykdymo su Bendros pertvarkymo valdybos, Komisijos ir Tarybos atsakymais