Kertomus annettu asetuksen (EU) N:o 806/2014 92 artiklan 4 kohdan nojalla (joko kriisinratkaisuneuvostolle, neuvostolle, komissiolle tai muille) mahdollisista ehdollisista vastuista, jotka ovat aiheutuneet kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston ja komission suorittaessa asetuksen mukaisia tehtäviään varainhoitovuonna 2017 sekä kriisinratkaisuneuvoston, komission ja neuvoston vastaukset