Aruanne vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 92 lõikele 4 eelarveaastal 2017 tekkinud tingimuslike kohustuste kohta (kas Ühtsele Kriisilahendusnõukogule, nõukogule või komisjonile või teistele), mille põhjuseks on Ühtse Kriisilahendusnõukogu, nõukogu või komisjoni tegevus nimetatud määruses sätestatud ülesannete täitmisel koos Ühtse Kriisilahendusnõukogu, komisjoni ja nõukogu vastustega