Odluka br. 1/2020 Zajedničkog odbora osnovanog na temelju Sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba od 15. prosinca 2020. o izmjeni Priloga II. tom sporazumu o usklađenosti sustava socijalne sigurnosti [2021/137]