Avviż minn qabel ta’ konċentrazzjoni (Il-Każ M.10180 — BH Holding/TEDi) Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) 2021/C 78/06