Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/132 tal-1 ta' Frar 2016 li jiffissa d-data tal-għeluq għat-tressiq tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-ħżin privat għal-laħam tal-majjal skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2334