Програма „Херкулес III“ — Покана за представяне на предложения — 2017 г. — Юридическо обучение и проучвания