Beslutning om Kommissionen meddelelse om integration gennem partnerskab (KOM(98)0333 C4-0410/98)