Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS Dohan kehitysohjelmaan liittyvien neuvotteluohjeiden täydentämisestä investointien edistämistä koskevasta monenvälisestä kehyksestä käytävien neuvottelujen osalta