Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη συμπλήρωση των οδηγιών διαπραγμάτευσης για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ντόχας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με ένα πολυμερές πλαίσιο διευκόλυνσης των επενδύσεων