Mål T-170/19: Tribunalens beslut av den 22 juni 2020 – Sherpa Europe mot EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA NEXT) (EU-varumärken – Invändningsförfarande – Invändningen återkallas – Anledning saknas att döma i målet)