Asia T-170/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 22.6.2020 – Sherpa Europe v. EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA NEXT) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Väitteen peruuttaminen – Lausunnon antamisen raukeaminen)