Kohtuasi T-170/19: Üldkohtu 22. juuni 2020. aasta määrus – Sherpa Europe versus EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA NEXT) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Vastulause tagasivõtmine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)