Offentliggørelse i henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) af medlemsstaternes afgørelser om at udstede, suspendere eller tilbagekalde driftslicenser (EØS-relevant tekst.)