Decizia (UE) 2020/1301 a Comisiei din 17 septembrie 2020 de aprobare, în numele Uniunii Europene, a modificării apendicelui 1 la anexa XIII la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, Ecuador și Peru, pe de altă parte