Besluit (EU) 2020/1301 van de Commissie van 17 september 2020 tot goedkeuring, namens de Europese Unie, van de wijziging van aanhangsel 1 van bijlage XIII bij de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia, Ecuador en Peru, anderzijds