Решение (ЕС) 2020/1301 на Комисията от 17 септември 2020 година за одобряване от името на Европейския съюз на изменението на допълнение 1 към приложение XIII към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Еквадор, Колумбия и Перу, от друга страна