Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal