Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala