Rettifika tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/754 tat-28 ta' April 2017 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni tal-kwoti tariffarji tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw fl-Ekwador (ĠU L 113, 29.4.2017)