Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v zvezi s sektorskim dogovorom o izvoznih kreditih za civilne zrakoplove