Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem attiecībā uz Nozares vienošanos par eksporta kredītiem civilās aviācijas gaisa kuģiem