Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi dėl Sektorių susitarimo dėl eksporto kreditų civiliniams orlaiviams