Rozand-Lambiotte vs. komisjon Esimese Astme Kohtu otsus (neljas koda), 5. märts 1997. # Sébastien Rozand-Lambiotte versus Euroopa Ühenduste Komisjon. # Kohtuasi T-96/95. TITJUR