Opinjoni tar-rappreżentant ta' l-Istati EFTA dwar abbozz preliminari ta' deċiżjoni marbuta ma' Każ COMP/E-1/38.113 — Prokent/Tomra — Laqgħa ta' l- 20 ta' Marzu 2006 tal-Kumitat Konsultattiv fil-qasam tal-prattiċi restrittivi u pożizzjonijiet dominanti