Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/890 al Comisiei din 27 mai 2019 de impunere a unor condiții speciale care să reglementeze importurile de arahide din Gambia și Sudan și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 (Text cu relevanță pentru SEE.)