Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/890, annettu 27 päivänä toukokuuta 2019, erityisehtojen vahvistamisesta maapähkinöiden tuonnille Gambiasta ja Sudanista sekä asetuksen (EY) N:o 669/2009 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 884/2014 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)