Писмен въпрос E-010475/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) до Комисията. Наказание за хомосексуалност при мъже