Tarybos sprendimas (ES) 2020/2066 2020 m. gruodžio 7 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, įsteigiančiu asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, dėl to susitarimo dalinio pakeitimo, pakeičiant jo 4 protokolą „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų“