Supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE și 2006/48/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar (COM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD))