A pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete ***I Az Európai Parlament 2011. július 5-i jogalkotási állásfoglalása a 98/78/EK, a 2002/87/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD))