Εκθεση οικονομικων δραστηριοτητων 2018 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο