Padomes Lēmums (ES) 2019/1911 (2019. gada 8. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem attiecīgajās Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas komitejās attiecībā uz priekšlikumiem par izmaiņām ANO Noteikumos Nr. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 un 150, attiecībā uz priekšlikumu par izmaiņām Vispārējos tehniskajos noteikumos (VTN) Nr. 2, attiecībā uz priekšlikumu par grozījumiem Savstarpējā rezolūcijā MR.1, attiecībā uz priekšlikumiem par grozījumiem Konsolidētajās rezolūcijās R.E.3 un R.E.5 un attiecībā uz priekšlikumiem par atļaujām izstrādāt VTN Nr. 6 grozījumu un izstrādāt jaunus VTN par elektrotransportlīdzekļu jaudas noteikšanu