Wniosek DECYZJA RADY dotycząca stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Komisji do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki, i uchylająca decyzję 10840/14