Υπόθεση C-525/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Πορτογαλία) στις 13 Οκτωβρίου 2016 — Meo — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A. κατά Autoridade da Concorrência