Ενημερωτική ανακοίνωση — Δημόσια Διαβούλευση — Γεωγραφικές ενδείξεις της Κολομβίας που προστατεύονται ως γεωγραφικές ενδείξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση