Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/975, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2020, luvan antamisesta tehdä sopimuksia ja päätöksiä markkinoiden vakauttamistoimenpiteistä viinialalla