Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/975 af 6. juli 2020 om bemyndigelse til, at der indgås aftaler og træffes afgørelser om foranstaltninger til stabilisering af markedet i vinsektoren