Cauza T-203/11: Ordonanța Tribunalului din 18 iunie 2012 — Transports Schiocchet — Excursions/Consiliul și Comisia [ „Răspundere extracontractuală — Servicii de transport cu autocarul și autobuzul între statele membre — Regulamentul (CEE) nr. 684/92 — Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor — Absență — Acțiune în mod vădit nefondată” ]