Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/30 af 14. januar 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 for så vidt angår de nærmere regler for direkte elektronisk udveksling af oplysninger vedtaget i henhold til den fælles fiskeripolitiks regler