EFTA-Tilsynsmyndighedens delegerede beslutning nr. 90/18/COL af 11. oktober 2018 om ændring af listen i punkt 39 i del 1.2 i kapitel I i bilag I til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde over de grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med levende dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om ophævelse af EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 111/15/KOL [2019/406]