Mål C-376/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 18 augusti 2008 – Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl mot Comune di Milano