Zadeva C-376/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) 18. avgusta 2008 – Serrantoni Srl in Consorzio stabile edili scrl proti Comune di Milano