Zaak C-376/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italië) op 18 augustus 2008 — Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl/Comune di Milano