Întrebare scrisă E-012485/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) adresată Comisiei. Comisioane bancare transfrontaliere